Image default
Tin Công Nghệ

Tổng hợp các phím tắt trong Visual Studio giúp lập trình hiệu quả hơn

Visual Studio là một công cụ lập trình phát triển bởi Microsoft, được ưa chuộng bởi giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Để lập trình nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, hãy tìm hiểu các phím tắt trong Visual Studio dưới đây.

Tổng hợp các phím tắt trong Visual Studio

I. Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

1. Phím tắt thao tác với code

 • Ctrl + L: Xóa dòng code tại vị trí trỏ chuột.
 • Ctrl + Shift + phím ): Bôi đen dòng code lệnh for(), writeln()…
 • Shift + Home: Bôi đen từ vị trí trỏ chuột về đầu dòng.
 • Shift + End: Bôi đen từ vị trí trỏ chuột xuống cuối dòng.
 • Ctrl + Shift + H: Tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + dấu ,: Tìm kiếm trong mục Solution.
 • Ctrl + K + R: Tìm kiếm trong tham chiếu của biến, phương thức, class… của project.
 • Shift + F12: Tìm kiếm trong tham chiếu của biến, phương thức, class… của project.
 • Shift + Alt + T: Hoán đổi dòng xuống phía dưới.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Đổi tên biến, hàm đồng loạt khi tên biến, hàm thay đổi. Thực hiện phương thức kế thừa Abstract class hoặc Interface.
 • Ctrl + R + E: Đóng gói vùng dữ liệu.

2. Phím tắt điều hướng

 • Phím mũi tên ←: Di chuyển sang trái 1 kí tự.
 • Phím mũi tên →: Di chuyển sang phải 1 kí tự.
 • Phím mũi tên ↑: Di chuyển lên dòng trên.
 • Phím mũi tên ↓: Di chuyển lên dòng dưới.
 • Ctrl + phím mũi tên ←: Di chuyển sang trái 1 từ.
 • Ctrl + phím mũi tên →: Di chuyển sang phải 1 từ.
 • Ctrl + phím mũi tên ↑: Di chuyển lên theo từng dòng.
 • Ctrl + phím mũi tên ↓: Di chuyển xuống theo từng dòng.
 • Home: Di chuyển về đầu dòng.
 • End: Di chuyển về cuối dòng.
 • PgUp: Đưa con trỏ về đầu trang.
 • PgDn: Đưa con trỏ về cuối trang.
 • Ctrl + Home: Đưa con trỏ về vị trí đầu trang.
 • Ctrl + End: Đưa con trỏ về vị trí cuối trang.
 • Ctrl + G: Hiển thị hộp thoại GoTo Line.
 • Ctrl + ]: Điền nột mục còn thiếu trong ngoặc nhọn {}.
 • Ctrl + KK: Tạo, xóa bookmark.
 • Ctrl + KN: Di chuyển tới bookmark tiếp theo.
 • Ctrl + KP: Di chuyển tới bookmark phía trước.

3. Phím tắt lựa chọn

 • Shift + phím mũi tên ←: Mở rộng vùng chọn với 1 kí tự bên trái.
 • Shift + phím mũi tên →: Mở rộng vùng chọn với 1 kí tự bên phải.
 • Shift + phím mũi tên ↑: Mở rộng vùng chọn với 1 dòng phía trên.
 • Shift + phím mũi tên ↓: Mở rộng vùng chọn với 1 dòng phía dưới.
 • Ctrl + Shift + phím mũi tên ←: Mở rộng vùng chọn với 1 từ bên trái.
 • Ctrl + Shift + phím mũi tên →: Mở rộng vùng chọn với 1 từ bên phải.
 • Shift + PgUp: Mở rộng vùng chọn tới đầu trang.
 • Shift + PgDn: Mở rộng vùng chọn tới cuối trang.
 • Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn tới đầu trang.
 • Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn tới cuối trang.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ trang.
 • Ctrl + W: Chọn từ hiện tại ở vị trí trỏ chuột.
 • Ctrl + RS: Chuyển chế độ xem dọc => ngang.

4. Phím tắt cửa sổ Properties

 • Ctrl + F1: Hiện documentation trong hộp thoại Properties.
 • Phím mũi tên ← hoặc phím –: Đóng 1 nút trong property list.
 • Phím mũi tên → hoặc phím +: Mở 1 nút trong property list.
 • Shift + ESC: Đóng cửa sổ properties.
 • Phím + trên Numpad: Mở rộng 1 nút và hiển thị các phần trong properties list.
 • Phím – trên Numpad: Thu lại 1 nút trong properties list.
 • PgDn: Di chuyển xuống dưới properties list.
 • PgUp: Di chuyển lên trên properties list.
 • Phím mũi tên ↑: Di chuyển lên trên properties list.
 • Phím mũi tên ↓: Di chuyển xuống dưới properties list.
 • Tab: Di chuyển giữa cửa sổ Settings với Object.
 • Home: Di chuyển về properties đầu tiên trong list.
 • End: Di chuyển xuống properties cuối trong list.

5. Phím tắt với Settings box

 • ESC: Hủy bỏ.
 • Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert: Copy.
 • Ctrl + X hoặc Shift + Delete: Cắt.
 • Delete: Xóa.
 • Shift + F10: Hiển thị shortcut.
 • Ctrl + T: Đổi chỗ hai kí tự ngẫu nhiên.
 • Ctrl + Shift + T: Đổi chỗ hai vị trí của từ được nối bởi toán từ.
 • Alt + Shift + T: Đổi chỗ 2 dòng.
 • Ctrl + U: Chuyển văn bản được chọn => chữ thường.
 • Ctrl + Shift + U: Chuyển văn bản được chọn sang chữ hoa.
 • Ctrl + RW: Hiện, ẩn kí tự trắng.
 • Ctrl + Q: Thay dấu cách bằng Tab.
 • Ctrl + Shift + Q: Thay Tab bằng dấu cách.
 • Tab: Dịch chuyển con trỏ về phía phải thêm 1 khoảng Tab.
 • Shift + Tab: Dịch chuyển con trỏ về phía trái thêm 1 khoảng Tab.

6. Phím tắt với trình Debug

 • F1: Mở trợ giúp.
 • Alt + phím cách: Mở menu hệ thống.
 • F9: Thêm, xóa điểm ngắt dòng.
 • Ctrl + Shift + F9: Xóa điểm ngắt dòng.
 • Ctrl + F9: Vô hiệu hóa điểm ngắt dòng.
 • Ctrl + Alt + A: Hiển thị cửa sổ Auto.
 • Ctrl + B: Hiển thị cửa sổ điểm ngắt.
 • Ctrl + Alt + C: Hiển thị cửa sổ Call Stack.
 • Ctrl + Alt + I: Hiển thị cửa sổ Immediate.
 • Ctrl + Alt + L: Hiển thị cửa sổ Locals.
 • Ctrl + Alt + R: Hiển thị cửa sổ Running Doucument.
 • **Alt + phím ***: Hiển thị lệnh tiếp theo.

Bài viết tổng hợp phím tắt trong Visual Studio để giúp bạn lập trình hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian. Hy vọng thông tin này hữu ích và bạn có thể chia sẻ với mọi người. Tin Game Hot chúc bạn thành công trong việc lập trình!

Related posts

Cách tạo ô lưới (Grid) và đường gióng (Guide) trong Adobe Photoshop

Vũ Đình Vinh

Cách chuyển layer thành background trong Photoshop dễ dàng

Vũ Đình Vinh

Critical Ops: Multiplayer FPS – Game bắn súng online trên điện thoại

Vũ Đình Vinh